Trang Chủ Bank Vay vốn sinh viên có nên vay vốn sinh viên hay không? Top 7 ngân hàng nên vay vốn sinh viên

Vay vốn sinh viên có nên vay vốn sinh viên hay không? Top 7 ngân hàng nên vay vốn sinh viên

Vay vốn sinh viên

Khoản vay sinh viên là một khoản vay khá cần thiết trong xã hội hiện nay không chỉ giúp sinh viên có thể kịp thời xử lý được học phí hay phí sinh hoạt của bản thân. Hiện nay có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ và tạo điều kiện, cho phép vay vốn sinh viên để giúp các sinh viên giải quyết những khó khăn. 

Vay vốn sinh viên

Vay vốn sinh viên.

Vay vốn sinh viên là gì? 

Vay vốn sinh viên là một hình thức cho vay của ngân hàng, các tổ chức tài chính dành cho sinh viên có điều kiện khó khăn. 

Đối tượng được vay vốn sinh viên

Theo Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và khoản 1 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg, các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động giảng dạy theo quy định pháp luật Việt Nam, những sinh viên ở đây là những đối tượng được hỗ trợ vay vốn sinh viên. Cụ thể là các đối tượng sau: 

Đối tượng vay vốn học sinh sinh viên

Đối tượng vay vốn học sinh sinh viên.

 • Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc sinh viên chỉ mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại không còn khả năng lao động.
 • Sinh viên là thành viên trong một hộ gia đình thuộc các đối tượng sau đây:
 • Hộ nghèo theo quy định của pháp luật đã được xã/ phường nơi cư trú xác nhận
 • Hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật và được địa phương nơi cư trú xác nhận
 • Những hộ gia đình có mức sống trung bình theo đúng như tiêu chuẩn và quy định mà pháp luật đề ra
 • Những sinh viên theo học thuộc hộ gia đình gặp khó khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hay dịch bệnh diễn ra trong thời gian theo họ có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường nơi mà sinh viên và gia đình đang cư trú.

Điều kiện vay vốn sinh viên

Theo quyết định số 157/2007/QĐ – TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Các đối tượng đủ điều kiện vay vốn sinh viên như sau:

Đối tượng vay vốn là học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình công dân  cư trú hợp pháp tại nơi hỗ trợ cho vay và đủ các tiêu chuẩn cũng như những quy định về hỗ trợ vay vốn sinh sinh viên. 

Học sinh, sinh viên học năm nhất, hay từ các năm thứ hai trở đi bắt buộc phải có giấy báo nhập học, giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận sinh viên đang theo học tại trường. Đối tượng học sinh sinh viên theo học tại trường ngoài việc  có giấy xác nhận còn không bị xử phạt về hành chính về các cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp hay buôn lậu. 

Bộ giáo dục và đào tạo đã có những văn bản về việc hướng dẫn về việc thực hiện các tín dụng dành cho học sinh, sinh viên sẽ được thể hiện cụ thể như sau:

Về nội dung văn bản xác nhận: 

– Học sinh sinh viên đang theo học tại trường

– Học sinh sinh viên không bị xử phạt hành chính về bất kì các hành vi nào như: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

– Giấy xác nhận về số tiền học phí hàng tháng hay mỗi kỳ của học sinh, sinh viên (số tiền này là số tiền thực nộp hàng tháng hoặc bình quân mỗi kỳ, tháng phải nộp của học sinh, sinh viên nếu số tiền học phí của HSSV được thu theo học kỳ, năm học theo tín chỉ…).

– Học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi một trong hai người và người còn lại không có khả năng lao động (để học sinh, sinh viên được vay vốn trực tiếp tại ngân hàng chính sách xã hội nơi trường học đóng trụ sở).

Lưu ý dành cho học sinh, sinh viên: 

Khi nhận giấy xác nhận với các nội dung trên các cơ sở giáo dục sẽ không yêu cầu thêm bất cứ các thủ tục giấy tờ nào khác ngoài các nội dung trong văn bản xác nhận của bên ngân hàng chính sách xã hội và không đòi hỏi phải quay về địa phương nơi cư trú xin giấy xác nhận mới được nhận văn bản. 

 Về trách nhiệm của các Sở GD&ĐT và các trường đối với học sinh sinh viên về việc hỗ trợ vay vốn sinh viên: 

Theo quyết định 157/2007/QĐ-TTG

Về Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nước ta các cơ quan trường học và các cán bộ, công viên chức trong nhà trường xem xét xác nhận cho sinh viên, học sinh một cách thuận tiện nhanh chóng, không được gây phiền hay khó khăn cho học sinh, sinh viên. 

Mức tiền và lãi suất vay vốn sinh viên

Theo quyết định 05/2022/QĐ -TTg của thủ tướng chính phủ sửa đổi quyết định bổ sung quyết định ngày 27/9/2017 về tín dụng đối với học sinh sinh viên sẽ có hiệu lực từ ngày 19/5/2022. 

 • Mức vay vốn tối đa 4 triệu VNĐ/ tháng cho một học sinh sinh viên.
 • Ngân hàng chính sách xã hội đã quy định về mức vay cụ thể đối với từng đối tượng học sinh sinh viên  tối thiểu 2.500.000 VNĐ/ tháng và tối đa 4.000.000 VNĐ/ tháng tùy thuộc vào mức học phí nơi trường học, cơ sở mà học sinh, sinh viên đang theo học, và cũng phụ thuộc vào sinh hoạt phí từng vùng mà học sinh, sinh viên sinh sống nhưng không được vượt quá mức vay theo quy định của nhà nước. 
 • Đối với chính sách học phí hay mwsc sinh hoạt có sự thay đổi, biến động. Ngân hàng chính sách xã hội và thủ tướng chính phủ nước ta sẽ xem xét cũng như sẽ điều chỉnh lại hạn mức cho vay. 

Lãi suất cho vay vốn sinh viên

 

Lãi suất vay vốn sinh viênTheo điều 7 quyết định số 157/2007/ QĐ – TTg về tín dụng với học sinh, sinh viên quy định về lãi suất cho học sinh, sinh viên  vay vốn như sau:

Lãi suất vay vốn sinh viên

 • Lãi suất cho học sinh, sinh viên vay ưu đãi được tính là 0,65% một tháng
 • Về lãi suất nợ quá hạn được tính 130% lãi suất khi cho học sinh sinh viên vay: 

Học sinh, sinh viên trả cả nợ gốc và lãi vay lần đầu tiên được tính theo lần sửa đổi khoản 2 điều 9: Tại thời điểm mà học sinh sinh viên được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi lần đầu tiên là bắt đầu kể từ ngày học sinh sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định. Về quy định mới này của chính phủ không đề cập xem xét đến việc học sinh, sinh viên đã tìm được việc làm hay chưa, cứ sau 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học, người đại diện vay vốn cho học sinh sinh viên có nghĩa vụ phải trả cả nợ gốc và lãi lần đầu tiên cho bên ngân hàng chính sách xã hội. Về quy định mới của chính phủ hỗ trợ cho cán bộ của ngân hàng chính sách không cần phải theo dõi, giám sát việc làm của học sinh, sinh viên trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học của đối tượng vay vốn sinh viên.  

 • Học sinh, sinh vien sẽ được miễn phí lãi suất nếu như đối tượng vay vốn thanh toán khoản vay trước thời hạn cho bên ngân hàng chính sách nhà nước (điều này được quy định trong khoản 2 điều 9) đồng nghĩa khi thanh toán nợ trước hạn học sinh, sinh viên không phải chịu mức phạt trả nợ trước phạt. 

Cách vay vốn sinh viên

Theo như hướng dẫn số 2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách xã hội thủ tục vay vốn sinh viên cho các hộ gia đình như dưới đây:

Hồ sơ cho vay

Đơn vay vốn sinh viên

Đơn vay vốn sinh viên

Sẽ gồm có giấy đề nghị vay vốn kiêm cả khế ước nhận nợ đi kèm với giấy xác nhận học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở nhà trường tổ chức giảng dạy theo đúng quy định pháp luật (Bao gồm bản chính và bản sao có công chứng). Danh sách về thông tin hộ gia đình có học sinh, sinh viên đề nghị vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội. Biên bản họp của tổ tiết kiệm và vay vốn của địa phương nơi gia đình sinh sống và đơn nhiên người vay vốn phải là thành viên của tổ chức này. Từ đó tổ chức này sẽ xem xét hộ gia đình học sinh, sinh viên này có đủ điều kiện vay vốn hay không và thông báo lại cho hộ gia đình học sinh, sinh viên có nhu cầu vay vốn.

Quy trình vay vốn sinh viên

Xét về quy trình làm hồ sơ thủ tục, người vay viết giấy đề nghị vay vốn kèm theo giấy xác nhận của nhà trường hoặc giấy báo nhập học trước đó gửi cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn địa phương đang sinh sống. 

Sau khi tổ tiết kiệm và vay vốn nhận được hồ sơ cũng như giấy đề nghị cho vay của hộ gia đình có học sinh sinh viên muốn vay tổ chức sẽ tiến hành họp và sẽ tiến hành bình luận cũng như sẽ em sẽ đến giấy đề nghị cho vay của gia đình này có vay được hay không, và có đúng với quy định chính sách xã hội hay không. 

Trong trường hợp đặc biệt hộ gia đình đề nghị vay chưa là thành viên của tổ tiết kiệm thì tổ tiết kiệm sẽ tạo điều kiện cũng như sẽ kết nạp thành viên mới vào tổ. Sau đó sẽ tiến hành lập danh sách hộ gia đình học sinh sinh viên gửi lên Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đang cư trú để xác nhận hồ sơ.

Sau khi gửi hồ sơ đi và nhận được sự xác nhận của  Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đang cư trú thì tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ gửi hồ sơ lên ngân hàng chính sách nhà nước và chờ xét duyệt kết quả vay. 

Tiếp sau khi ngân hàng chính sách xã hội tiếp nhận được hồ sơ của hộ gia đình muốn vay vốn gửi đến, sẽ tiến hành xử các cán bộ ngân hàng kiểm tra các trình tự cũng như đối chiếu thông tin có hợp lệ hợp pháp hay không. Sau khi phê duyệt ngân hàng chính sách nhà nước sẽ gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân xã, phường nơi hộ gia đình đang cư trú.

Sau đó Ủy ban nhân dân xã, phường nơi hộ gia đình đang cư trú sẽ thông báo đến các đơn vị liên quan để thông báo cho hộ gia đình biết kết quả như: Tổ tiết kiệm và cho vay vốn hay các đơn vị nhận ủy thác cho vay vốn. Để hộ gia đình đến các địa điểm giao dịch tại xã phường các trụ sở nhân hàng để nhận khoản tiền ngân hàng cho vay. 

Riêng đối với trường hợp học sinh sinh viên mồ côi cha mẹ  sẽ được đến và vay trực tiếp tại Ngân hàng chính sách xã hội. Hồ sơ chỉ bao gồm giấy đề nghị cho vay kèm giấy xác nhận của nhà trường đang theo học. 

Quy trình thực hiện vay như sau: Học sinh sinh viên viết giấy đề nghị vay vốn dưới sự xác nhận của nhà trường nơi đang theo học là học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha và mẹ. Và gửi đến ngân hàng chính sách xã hội nơi mà nhà trường đóng trụ sở và đợi ngân hàng xem xét cho vay. 

Các hình thức vay vốn sinh viên hiện nay

Vay vốn sinh viên qua các công ty tín dụng

Đây là một hình thức hỗ trợ vay vốn của ngân hàng tín dụng, với hình thwusc này sẽ xem xét mức độ uy tín của bạn mà ngân hàng sẽ xem xét có cho bạn vay vốn hay không. Uy tín sẽ được xác minh như là chứng minh thu nhập cũng như xác minh tín dụng của bạn. 

Ngoài ra với hình thức cho vay này yêu cầu bạn phải có người thân thiết làm người tham chiếu và với hình thức vay tín chấp nhưng không yêu cầu bạn phải thế chấp tài sản mà phải xác minh người tham chiếu để đảm bảo uy tín của người vay vốn. 

Đối với hình thức vay vốn này sẽ phải chứng minh thu nhập điều này đồng nghĩa bạn phải có việc làm với mức thu nhập ổn định. 

vay vốn sinh viên tín chấp

vay vốn sinh viên tín chấp

Vay vốn sinh viên từ các quỹ tín dụng xã hội 

Đây là hình thức vay vốn qua các quỹ tín dụng nhân dân do các cá nhân hay các gia đình tự nguyện có vay được thành lập dưới hình thức hợp tác xã nhưng đủ điều kiện với pháp luật về hình thức cho vay cũng như lãi suất vay. 

Vay vốn sinh viên từ các quỹ tín dụng xã hội 

Vay vốn sinh viên từ các quỹ tín dụng xã hội

Vay vốn từ các ngân hàng chính sách xã hội

Đây là một hình thức mà chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng phía trên, ngân hàng chính sách xã hội chính là nơi mà hỗ trợ những chính sách cũng như lãi suất phù hợp nhất đối với các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo cơ hội đến trường cho các bạn. 

Ngân hàng nào hỗ trợ vay vốn sinh viên?

Hiện nay có rất nhiều ngân hàng hiện đang hỗ trợ vay vốn sinh viên. Dưới đây là một số ngân hàng mình tổng hợp được có lãi suất thấp, uy tín mà các phụ huynh và các bạn sinh viên học sinh có thể tham khảo nhé!

Ngân hàng Chính sách xã hội – VBSP

Ngân hàng Chính sách xã hội – VBSP là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Đối tượng của ngân hàng này là các học sinh, sinh viên cũng như các hộ gia đình vùng sâu vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn và không nhằm vào mục đích lợi nhuận đây cũng là một điểm cộng rất lớn dành cho ngân hàng này. 

Ngân hàng Vietcombank

Vietcombank là ngân hàng cũng đưa ra các gói vay vốn sinh viên vô cùng hợp lý và hấp dẫn dành cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp trên cả nước. Tuy nhiên khoản vay ở ngân hàng này tối thiểu là 10 triệu VNĐ và tối đa lên đến 500 triệu VNĐ, thời hạn vay vốn sinh viên sẽ được tính từ 12 – 60 tháng với mức lãi suất khoảng 0,5 % mỗi tháng.

Ngân hàng TPBank

Ngân hàng VPBank vừa mới đây đã chính thức triển khai gói vay vốn sinh viên với thủ tục vô cùng đơn giản, lãi suất lại rất ưu đãi. Đặc điểm ở đây là ngân hàng TPBank hỗ trợ vay vốn sinh viên dưới hình thức thế chấp. Lãi suất các gói vay sẽ giao động từ 7,1% – 8,6% trên một năm. 

Ngân hàng BIDV

Riêng đối với ngân hàng BIDV nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngân hàng hỗ trợ vay vốn sinh viên không cần thế chấp. 

Điều kiện cho vay lại vô cùng đơn giản chỉ cần CCCD/ CMND hoặc bằng lái xe. Lãi suất sẽ giao động khoảng 0,6% một năm. Để thuận lợi cho việc đóng học phí của học sinh sinh viên ngân hàng hỗ trợ giải ngân hai lần trên một năm. 

Ngân hàng Sacombank

Ngân hàng sacombank hỗ trợ vay vốn cho sinh viên có thời hạn vay đến khi sinh viên hoàn thành khóa học của mình, điều này bạn và gia đình không cần phải chi trả bất cứ khoản chi phí nào trong quá trình đang theo học tại các cơ sở, nhà trường. 

Sau khi ra trường nếu bạn chưa đủ khả năng chi trả cho khoản vay vốn sinh viên bạn hoàn toàn có thể gia hạn lại thời gian chi trả nhưng không được quá 12 tháng sau khi chấm dứt thời gian học tại cơ sở, nhà trường. Sau khoảng thời gian này khoảng vay nợ sẽ được tính theo quy định mà luật.

Số tiền ngân hàng hỗ trợ vay mỗi năm cho sinh viên khoảng 8 triệu đồng một năm với mức lãi suất là 0,5%.

Vay vốn sinh viên của ngân hàng Agribank

Ngân hàng Agribank với mức vay khoản 1.250.000 VNĐ mỗi tháng và mwucs lãi suất là 0,65%. Nếu quá hạn là 130% lãi suất so với mức lãi suất ban đầu. 

Vay vốn sinh viên ngân hàng VietinBank

VietinBank hiện tại đang ưu tiên hỗ trợ các học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở, trường cao đẳng, đại học đang theo học. Với hạn mức cho vay của ngân hàng VietinBank là 1.500.000 VNĐ/tháng. Học sinh, sinh viên có thể trả tiền theo kỳ hạn 6 tháng/lần hoặc 1 năm/lần kể từ ngày ra trường. 

Có nên vay vốn sinh viên hay không?

Nhìn vào những ưu điểm của các gói vay ngân hàng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì có thể thấy những lợi ích từ những gói vay này mang lại. Để có thể dễ dàng theo học mà không quá lo lắng về lãi suất và thời gian trả nợ ngân hàng vì thời gian trả nợ lên đến 12 tháng sau khi ra trường. 

Việc đi học cũng sẽ tạo cho chúng ta phát triển theo một cuộc sống mới nên khi cần thiết bạn đừng quá lo lắng nhé! 

Đánh giá bài viết

0 / 5. Lượt đánh giá: 0

Cung cấp tất cả các kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về Forex cho người mới bắt đầu tham gia đầu tư ngoại hối. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường Forex. Cũng như cung cấp các bài phân tích, chiến lược giao dịch hàng ngày.

Cảnh báo rủi ro: Việc giao dịch Forex, Futures và Options mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Đòn bẩy cao có thể gây thiệt hại nhiều như khi nó mang lại lợi nhuận cho bạn vậy. Bạn phải chú ý những rủi ro này và phải sẵn sàng chấp nhận nó khi giao dịch. Giao dịch forex mang rủi ro cao và không thích hợp với tất cả nhà đầu tư. Phokinhte.net không phải là trang chào mời và cũng không phải là trang cung cấp tín hiệu mua bán forex… Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin tiền tệ đến các nhà đầu tư. Và hãy nhớ rằng một kết quả tốt trong quá khứ của bất kỳ hệ thống hay phương pháp giao dịch nào cũng không đảm bảo sẽ mang lại kết quả tốt trong tương lai

Copyright © 2022 Phokinhte.net. All rights reserved